Tidlige forårssvampe - Bolderslev skov.

Søndag d. 19. marts 2023. Kl. 10.00 - ca. kl. 13.00

Bolderslev og Uge Skove blev i 1999 fredet og udlagt som urørt skov. Skovene er på 157 ha og en af Danmarks største naturskove. Skovene har tidligere været ekstensivt drevet som bondeskov opdelt i en masse små parceller. Denne skovdrift frem til 1999 har givet grundlag for en artsrig og meget vekslende skov. I skoven findes bevoksninger med de fleste af den danske naturskovs træarter, som f.eks. lind (småbladet og storbladet), rødel, avnbøg, bævreasp, elm, kristtorn og tørst. Der er fire arter af orkideer og et stort antal hulrugende fugle. I skovene er registreret ca. 300 arter af træer og urter, hvoraf flere er sjældne og fredet i Danmark. Det veludviklede urørte naturskovspræg og den store biodiversitet i skovene har betydet at de er udlagt som Natura 2000-område.


Skoven er ret våd, så det anbefales at medbringe gummistøvler eller tilsvarende.

Mødested:

Indgang til skoven på Bolderslev Skovvej lige overfor Nygårdvej. (UTM-koordinater: 32U 522268 6095574).

Turleder:

Birgitte og Birger Marcussen (Tlf.: 2498 1272)

Ad-hoc ture og arrangementer annonceres her