Svampeåret 2021

Nedenstående beskrivelse af svampeåret 2021 er bragt i Svampe 85:

Svampesæsonen 2021 for den Syd- og Sønderjyske lokalafdeling – Synnejyske Svampe.

Efter nedlukning af samfundet trængte vi virkelig til at komme ud og møde andre medlemmer af svampeforeningen. Den 5. april lagde vi ud med en tur til Bolderslev Skov. Skoven har været udlagt som urørt skov siden 1999 efter en fredning. Den er ved at udvikle sig til en rigtig spændende skov svampemæssigt med masser af dødt ved.  Det blev en lidt speciel start på svampesæsonen. Vi kørte i snedriver ud til skoven i  fint solskin, hvor 4 medlemmer mødte op. Efter ca. 1 time trak der sorte skyer ind og pludselig stod vi i kraftigt  snevejr og det blev næsten umuligt at se på svampe.

Den 15. maj afholdt vi svampefarvedag i Sønderborg hos Anker med 6 deltagere. Karen Marie fra Fyn øste af sin viden om garnfarvning med svampe. Karen Marie har stor erfaring med bejdsning først med alun og efterbejdsning af bl.a. jernvitriol. Der blev farvet med Cinnoberbladet Slørhat, Kanel Slørhat og Blåkødet Slørhat. I alt blev det til 13 kg farvet garn i røde og orange farver.

Sommeren 2021 var præget af perioder med meget lidt regn og det var derfor med nogen spænding at vi startede ud den 5. september i Bommerlund Plantage. De 6 deltagere gik på svampejagt og det var lidt tyndt hvad der blev fundet. I spiseafdelingen overvejende Brunstokket Rørhat, Lærke Slimrørhat, Brun Skælrørhat og Rødmende Fluesvamp.

I løbet af efteråret blev der afholdt 4 ture i alt. Turene gik til Lindet Skov/Hørning Plantage, Stenderup Skovene, Pamhule Skov og Sønderhavskovene. Deltagerantallet var stigende i løbet af efteråret til 25 deltagere på sidste tur i Sønderhavskovene. Rent svampemæssigt udviklede sæsonen sig fra i august, hvor der var enkelt arter fremme som Brunstokket rørhat der ofte hurtigt blev angrebet af mug. Senere på sæsonen kom der godt gang i bl.a. Stor Trompetsvamp og Tragt-kantarellerne. Vi har på turen til Lindet Skov/Hørning Plantage haft Margot Nielsen som turleder. Turen i Pamhule Skov stod Martin Vestergaard for bestemmelsesarbejdet. Stor tak til begge for deres engagerede gennemgang af dagens kurve og fund. Det er meget lærerigt og fornyende med kræfter udefra.

Der har i 2021 været stigende interesse fra foreninger, skoler og andre fritidstilbud for speciel-guidet svampeture. Det håber vi også giver øget interesse for svampene i vores lokalområde og vores arbejde i lokalafdelingen. I alt har lokalafdelingen med disse ture afholdt sammenlagt 12 arrangementer og desværre sige nej til nogle foreninger pga. de få ressourcer med diplomprøve som vi råder over i vores område.

Lokalgruppen for Synnejyske Svampe har nu fungeret i ca. 3 år og tiden er kommet til at vi vil etablere en egentlig lokalafdeling af Svampeforeningen med egen bestyrelsen og formand i stil med Æ Skurrehat. Hovedbestyrelsen har udtalt stor opbakning til det arbejde. Vi har fået tilsagn fra Flemming Rune om at komme og støtte oprettelsen, såfremt kalenderen tillader det. Vi vil samtidig opfordre interesserede i det Syd- og Sønderjyske område, der ønsker at deltage i dette arbejde eller på anden måde bidrage til at kontakte os på kontakt@synnejyskesvampe.dk eller tlf.: 2498 1272.

Samtidig vil vi udtrykke stor tak til Hovedbestyrelsen for deres økonomiske støtte både til turledere og til lokalgruppens arbejde indtil videre.

I det Syd- og Sønderjyske område er der af Naturstyrelsen blevet udpeget mange nye urørte skovområder. Skovområderne ligger primært i den østlige del af vores område. Det bliver spændende at følge udviklingen. Desværre er udgangspunktet flere steder ringe, da Naturstyrelsen har hentet ”værdierne ud”, som de så smukt formulerer det. Alligevel kan det blive interessant at lave en slags baseline i de kommende år og følge udviklingen. Nogle af skovene har stort potentiale til at udvikle sig rigtigt spændende svampemæssigt.

 

Birger Marcussen / Synnejyske Svampe