Lørdag d. 3. september: Hønning Plantage

HØNNING PLANTAGE, MELLEM TOFTLUND OG SKÆRBÆK

KL. 10.00 - 13.00

Mødested: P-plads Hønning Stævneplads

Hønning Plantage ligger på den sandede del af Toftlund Bakkeø. Plantagen er præget af december orkanen i 1999. I det område hvor vi mødes, står der dog fortsat en del ældre rødgran, sitkagran og er delområder med løvskov som f.eks. egekrat. Der er fundet ca. 287 forskellige svampearter i området bl.a. en del forskellige skør- og rørhatte.

Turleder: Birgitte Marcussen og Anker Hansen